Ogłoszenia duszpasterskie 06.01. 2018

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

OBJAWIENIE PAŃSKIE                                                          6 stycznia 2019

  1. W osobach Mędrców ze Wschodu, którzy przybywają oddać pokłon nowonarodzonemu Królowi, odnajdujemy ludzi wszystkich ras, języków i religii, wezwanych do rozpoznania w Chrystusie jedynego Zbawiciela. Dzisiaj możemy też wesprzeć misyjne dzieła Kościoła.
  2. Zgodnie z pięknym zwyczajem zabierzmy ze sobą do domów pobłogosławioną kredę i kadzidło. Woń kadzidła niech napełni nasze mieszkania na znak, że wszystko w naszym życiu pragniemy czynić na większą chwałę Bożą.
  3. Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii.
  4. Nauczyciele we współpracy z rodzicami organizują zabawę karnaławową, która odbędzie się z 26/27 stycznia na Remizie OSP. Rozpoczęcie o g. 20:00. Bilety do nabycia w sekretariacie szkoły. W niedzielę 27 stycznia będziemy radowali się spotkaniem opłatkowym naszej wspólnoty parafialnej.
  5. Składając podziękowanie rodzinom za dbałość o porządek w naszej świątyni i złożone ofiary, w tym tygodniu troskę o czystość kościoła  powierzamy w środę  od g. 18:00: Teresie Kuźmińskiej, Grzegorzowi Kokalik, Zofii Siuta, Sabinie Wadowskiej, Barbarze Murańka, Krystynie Mrowca, Leszkowi Płotek.
  6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Do nabycia Gość Niedzielny i Niedziela.
  7. Solenizantom i jubilatom nadchodzących dni życzymy pokoju serc oraz Bożej opieki na codziennych drogach życia.