Ogłoszenia duszpasterskie – 07.04.2024

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

2 Niedziela Wielkanocna „Weźmijcie Ducha Świętego”. Słowa zmartwychwstałego Chrystusa, który przekracza zamknięte drzwi Wieczernika i posyła uczniów do świata, zachęcają i nas do udziału w Jego misji. Jezus wkracza w nasze życie i chce nas uczynić znakiem swojej obecności w świecie. Zgromadzeni w Jego imię otwórzmy się na dary Ducha, który uzdalnia do dawania świadectwa o Jego miłosierdziu wobec wszystkich. W poniedziałek, przeniesiona z 25 marca, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to również Dzień Świętości Życia. Msze św. o godz. 8:00 i 18:00. Podczas Mszy św. będzie można złożyć przyrzeczenia duchowej…read more

0

Ogłoszenia duszpasterskie – 31.03.2024

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

1 Niedziela Wielkanocna W tych dniach, gdy celebrujemy zwycięstwo życia nad śmiercią, światła nad ciemnością, pragnę przekazać życzenia, by prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa zakorzeniła się w waszych sercach i nieustannie przypominała o łasce i miłosierdziu Boga. Niech Jego światło rozświetla wasze drogi i kieruje was ku wiecznej radości w Jego Królestwie Niebieskim. Alleluja!!! Chrystus Zmartwychwstał! Bardzo serdecznie dziękuję osobom zaangażowanym w przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego. Dziękuję również wszystkim za modlitewne przeżywanie czasu Wielkiego Postu i Triduum Sacrum. Bóg zapłać scholi, ministrantom i lektorom za czuwanie oraz oprawę muzyczną i…read more

0

Ogłoszenia duszpasterskie – 24.03.2024

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

6 Niedziela Wielkiego Postu Chrystus w uroczysty sposób wkracza dziś do Jerozolimy. Rozentuzjazmowany tłum krzyczy: „Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie”, a On witany jako Mesjasz, wie, że za kilka dni usłyszy skazujący wyrok. Jezus widzi dalej i więcej. Przemienia tragiczne okoliczności swego życia w dar miłości. Wzbudźmy w sobie pragnienie kroczenia za pokornym Chrystusem, aby uczestnicząc w Jego męce, mieć także udział w tajemnicy Jego zmartwychwstania. Odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem, będą we wtorek od godz. 9:00. W Wielki Czwartek, Mszą św. Krzyżma odprawioną pod przewodnictwem abp. Marka…read more

0

Ogłoszenia duszpasterskie – 17.03.2024

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

5 Niedziela Wielkiego Postu Widzimy zasłonięte krzyże na znak smutku i żałoby. Godzina Chrystusa jest już bliska. Bądźmy razem z Nim, kiedy będzie nas zbawiał podczas ofiary na krzyżu, która właśnie uobecniła się w tej dobiegającej końca Eucharystii. Chrystus świadomy tych nadchodzących wydarzeń, odsłania swoje serce i zaprasza nas do kontemplacji tajemnicy krzyża, w którym dokona się Jego wywyższenie. Serdecznie zachęcam do udziału w rekolekcje wielkopostnych, które będą trwały od czwartku do niedzieli. Czas rekolekcji pomoże nam przeżyć, głosząc dla nas nauki rekolekcyjne, ks. prałat Władysław. Naszą wdzięczność za posługę…read more

0

Ogłoszenia duszpasterskie – 10.03.2024

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

4 Niedziela Wielkiego Postu „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Po raz kolejny spoglądamy na Boga, który przekonuje nas o szaleństwie swojej miłości. Syn z wysokości krzyża pragnie przyciągnąć wszystkich do siebie. Módlmy się o to, byśmy umocnili nasze kroki na drodze wielkopostnych ćwiczeń, abyśmy potrafili przyjąć Jezusa – dar Ojca i dzielić się Nim z tymi, którzy Go jeszcze nie poznali. Przypominam, że  nabożeństwa Drogi Krzyżowej w naszej świątyni są w piątki po…read more

0

Ogłoszenia duszpasterskie – 03.03.2024

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

3 Niedziela Wielkiego Postu W trzecią niedzielę Wielkiego Postu słyszymy Ewangelię o oczyszczeniu świątyni. Wypędzając przekupniów, Jezus pragnie przywrócić pierwotne znaczenie miejscu świętemu i wskazać, że odtąd uprzywilejowanym miejscem spotkania z Bogiem jest Jego zmartwychwstałe ciało. Prośmy, aby Bóg oczyścił nasze serca z tego wszystkiego, co przeszkadza nam w kroczeniu drogą autentycznej wiary. W najbliższy piątek, po Mszy św. o godz. 17:00, w naszej świątyni będzie nabożeństwo Drogi Krzyżowej w góralskiej oprawie. Serdecznie zapraszam wszystkich do licznego udziału. Zachęcam też, by w tym dniu, kto tylko może, przyszedł do kościoła w stroju…read more

0

Ogłoszenia duszpasterskie – 25.02.2024

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

2 Niedziela Wielkiego Postu W dzisiejszej Ewangelii Jezus zabiera swoich uczniów na górę i przemienia się wobec nich. Doświadczenie Bożej chwały, które dane jest Piotrowi, Jakubowi i Janowi, ma ich umocnić na drodze naśladowania Mistrza i konfrontacji z doświadczeniem krzyża. Prośmy Chrystusa aby ożywiał także naszą wiarę i dawał nam nadzieję oglądania chwały Boga. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w czwartek od godz. 16:00. Nawiedzenie chorych z posługą sakramentalną w piątek od godz. 9:00.W sobotę nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP i naszą modlitwę…read more

0

Ogłoszenia duszpasterskie – 18.02.2024

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

1 Niedziela Wielkiego Postu Droga Wielkiego Postu wiedzie przez umartwienie i pokutę ku radości nowego życia w Chrystusie. Bóg po raz kolejny daje nam szansę i pragnie dokonać w nas odnowy. Prośmy Go aby czas przygotowania do ponownego przeżycia tajemnic paschalnych nie został przez nas zmarnowany i obudził w nas świadomość przynależności do Chrystusa. W piątki nabożeństwa Drogi Krzyżowej po Mszy św. o godz. 17:00. Natomiast dzieci będę odprawiały swoją Drogę Krzyżową o godz. 16:00.W niedziele Gorzkie Żale z kazaniem o godz. 16:00. Podczas Gorzkich Żali będzie zbierana ofiara na kwiaty…read more

0

Ogłoszenia duszpasterskie – 11.02.2024

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

6 Niedziela Zwykła Odpowiedź Jezusa skierowana do trędowatego z dzisiejszej Ewangelii, który prosi o interwencję, jest pełna czułości i zdecydowania: „Chcę, bądź oczyszczony”. Prośmy Boga, aby uzdolnił nas do takiej postawy wobec potrzebujących naszej pomocy. Dziś rozpoczynamy 40–godzinne nabożeństwo przed Wielkim Postem. Zapraszam do wspólnej modlitwy.Porządek adoracji jest następujący:11:30–12:30 Gronków Dolny – Róże: Genowefy Kopeć i Marii Lorencowicz12:30–13:30 Nowotarska – Kościół – Róże: Anny Baran i Władysławy Zarębczan13:30–14:30 Kościół – Gronik i Skrzyżowanie – Róże: Małgorzaty Zarębczan  Zofii Mrowca14:30–15:30 Gronków Górny – Róża: Zofii Waliczek15:30–16:30 Kobylarzówka i pod Kobylarzówką – Róże: Stanisławy Wilczek i Jadwigi…read more

0

Ogłoszenia duszpasterskie – 04.02.2024

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

5 Niedziela Zwykła „Jezus wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby”. Liczne uzdrowienia, o których słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, potwierdzają bliskość Bożego królestwa. Wzbudźmy w sobie szczere pragnienie przylgnięcia do Boga i przyjęcia uzdrawiającej mocy Jego miłości. Tylko z nim jesteśmy w stanie pokonać nasze słabości i znaleźć lekarstwo na każdą duchową chorobę. Dziękując rodzinom za dbałość o porządek w naszym kościele i złożone ofiary, dalej troskę o czystość świątyni i terenu wokół niej, powierzamy w sobotę od godz. 9:00: Annie Głodasik, Beacie Marusarz, Annie Rychtarczyk, Stanisławie Wróbel,…read more

0