Ogłoszenia duszpasterskie 09.12.2018

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU                                               9 grudnia 2018

  1. Usłyszane w dzisiejszej Ewangelii wezwanie św. Jana Chrzciciela, aby przygotować drogę Panu przynagla nas do gorliwego wykorzystania czasu Adwentu.
  2. W dzisiejszą niedzielę poświęcimy opłatki na stół wigilijny, które jak co roku  przedstawiciele Rady Duszpasterskiej rozniosą po naszych domach. Tradycyjnie ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na ogrzewanie. Niech również nie zabraknie w naszych domach płonącej świecy Caritas dostępnej w kruchcie kościoła. Nieszpory o g. 16:30.
  3. Aby jak najlepiej przygotować się do przeżywania wielkie tajemnicy naszego odkupienia, jaką jest narodzenie Bożego Syna w ludzkim ciele, zachęcam do udziału w codziennych Mszach św. roratnich: w poniedziałek i piątek o g. 7:00, w pozostałe dni wieczorem o g. 17:00.
  4. W styczniu 2019 roku w Panamie odbędą sie kolejne Światowe Dni Młodzieży pod przewodnictwem papieża Franciszka. Z tej racji w następną niedzielę będzie przeprowadzona zbiórka do puszki na rzecz dofinansowaniu wyjazdu młodzieży z naszego rejonu.
  5. Składając podziękowanie rodzinom za dbałość o porządek w naszej świątyni i złożone ofiary, dalej troskę o czystość kościoła powierzamy w sobotę od 9:00: Anecie Naglak, Stanisławowi Rychtarczyk, Marzenie Glista, Krystynie Rychtarczyk, Andrzejowi Zarębczan, Joannie Kobylarczyk
  6. Wszystkim solenizantom i jubilatom niech Matka Boża wyprosi obfite błogosławieństwo i łaski.

W tym tygodniu patronują nam:

  • w czwartek – św. Łucja (283-304), dziewica, męczennica, patronka ociemniałych. W tym dniu w naszym Ośrodku Zdrowia odbędzie się bezpłatne komputerowe badanie wzroku od. g. 8:00-9:00
  • w piątek – św. Jan od Krzyża (1542-1591), prezbiter, karmelita, hiszpański poeta, jeden z największych mistyków Kościoła.