Ogłoszenia duszpasterskie 15.04.2017

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie, Uncategorized

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY                              15 kwietnia 2018

  1. Dzisiaj rozpoczynamy X Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Wraz z całym Kościołem w Polsce przeżywamy tę Niedzielę Biblijną jako drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Przy wyjściu z kościoła ministranci będą rozdawać kartki z zaznaczonymi wersetami Listu do Rzymian i Księgi Przysłów. Po powrocie do domu otwórzmy rodzinne Pismo święte i każdy w najgłębszym skupieniu i powadze niech odczyta sobie otrzymany dzisiaj tekst. Niech on będzie dla nas światłem i mocą na drodze naszego osobistego życia. Dzisiaj nieszpory o g. 16:30
  2. W piątek jako trzeci miesiąca po Mszy św. o g. 7:00  odprawimy nabożeństwo do miłosierdzia Bożego.
  3. W dniach 27-29 kwietnia w Suchem k. Poronina organizowane są rekolekcje Oasis dla młodzieży w wieku 12-17 lat. Info na plakacie w kruchcie kościoła.
  4. Dziękując rodzinom za dbałość o naszą świątynię i złożone ofiary, w tym tygodniu troskę o czystość i z wolna przygotowanie kościoła do nadchodzących uroczystości powierzamy  sobotę od g. 9:00 rodzicom klasy III gimnazjalnej, a  młodzieży bierzmowanej malowanie ogrodzenia wokół domu parafialnego.
  5. Niech Zmartwychwstały oświeca swoim słowem każdy dzień życia solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

1