Ogłoszenia duszpasterskie – 10.03.2024

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

4 Niedziela Wielkiego Postu

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Po raz kolejny spoglądamy na Boga, który przekonuje nas o szaleństwie swojej miłości. Syn z wysokości krzyża pragnie przyciągnąć wszystkich do siebie. Módlmy się o to, byśmy umocnili nasze kroki na drodze wielkopostnych ćwiczeń, abyśmy potrafili przyjąć Jezusa – dar Ojca i dzielić się Nim z tymi, którzy Go jeszcze nie poznali.

Przypominam, że  nabożeństwa Drogi Krzyżowej w naszej świątyni są w piątki po Mszy św. o godz. 17:00, oraz w niedziele po sumie. Dzieci swoją Drogę Krzyżową mają w piątek o godz. 16:00. Gorzkie Żale z kazaniem w niedziele o godz. 16:00.
Paschaliki i baranki na stół wielkanocny można nabyć przy wyjściu pod chórem. Ofiary z ich zakupu wspierają Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Dziękując rodzinom za dbałość o porządek w naszym kościele i złożone ofiary, dalej troskę o czystość świątyni i terenu wokół niej, powierzamy w sobotę od godz. 9:00: Halinie Furczoń, Katarzynie Furczoń, Stanisławie Wilczek, Katarzynie Gierałt, Małgorzacie Kołodziej, Iwonie Kobylarczyk, Halinie Strama.

Opiece Matki Bożej i świętych patronów polecamy solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.