Ogłoszenia duszpasterskie – 11.04.2021

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

2 Niedziela Wielkanocna

Dzisiejsza Niedziela Bożego Miłosierdzia jeszcze bardziej uświadamia nam, że Bóg jest miłością. Ta miłość przewyższa każdą ludzką miłość. Miłość Boża ofiaruje wszystko, co ma, nie zostawia sobie niczego. Bóg przecież tak umiłował świat, że dał nam swojego Syna Jednorodzonego, aby stał się ofiarą przebłagalną za grzechy – nie tylko nasze, ale i całego świata.

Dziękując rodzinom za dbałość o porządek w naszym kościele i złożone ofiary, dalej troskę o czystość świątyni i terenu wokół niej, powierzamy w sobotę od godz. 9:00: Grażynie Jasiura, Andrzejowi Furczoń, Janowi Furczoń, Władysławowi Furczoń, Józefowi Furczoń.

Opiece Matki Bożej i świętych patronów polecamy solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

W środę 14 kwietnia będziemy obchodzić ustanowione przez parlament Święto Chrztu Polski.