ZAPOWIEDZI PRZED PRZYJĘCIEM ŚWIĘCEŃ

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

ZAPOWIEDZI PRZED PRZYJĘCIEM ŚWIĘCEŃ

Zgodnie z wymogami prawa kościelnego (por. kan. 1050 – 1052 KPK) dotyczącymi zbadania opinii wiernych o kandydacie do święceń, informuję, że: Alumn Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, a nasz Parafianin, Mateusz Mroszczak, syn Anny i Mariana ma przyjąć święcenia diakonatu 8 maja 2021 r.
Jeżeli ktokolwiek wiedziałby o nim coś, co czyniłoby go niegodnym święceń, jest w sumieniu zobowiązany powiadomić o tym tutejszy urząd parafialny, lub Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.
Należy jednak pamiętać, że złożenie fałszywego zeznania byłoby zniesławieniem kandydata, a to pociągałoby za sobą obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody.
Wszystkich kandydatów do święceń, a zwłaszcza naszego kleryka Mateusza,  polecajmy w modlitwach dobremu i wszechmogącemu Bogu oraz Maryi, Matce Kapłanów – Pod Twoją obronę…