Ogłoszenia duszpasterskie – 06.12.2020

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

Druga niedziela adwentu

Każdy człowiek od momentu chrztu świętego jest powołany przez Stwórcę do pełnienia Jego woli i głoszenia prawdy, która znalazła swe dopełnienie w Jezusie Chrystusie w tajemnicy wcielenia. Każdy z nas jest dzieckiem Boga i jest powołany do pełnienia uczynków miłości w chrześcijańskim życiu. A Jezus zachęca nas, byśmy podejmowali osobisty trud nawrócenia i przemiany naszego życia. Trzeba nam zgodzić się na to, aby On był fundamentem, na którym będzie się opierać nasze życie.

Poświęcone opłatki na stół wigilijny można dziś odebrać po Mszach św. w salce katechetycznej. Tradycyjnie ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na opłacenie energii elektrycznej potrzebnej do ogrzewania kościoła. Niech również nie zabraknie w naszych domach płonącej świecy Caritas, która jest dostępna na stoliku przy wyjściu z kościoła.

Zapraszam na roraty w poniedziałek i piątek o godz. 7:00, w pozostałe dni wieczorem o godz. 17:00. Pół godziny przed wieczorną Mszą św. adoracja w ciszy Najświętszego Sakramentu. W tym czasie jest również okazja do spowiedzi.

Dziękując rodzinom za dbałość o porządek w naszym kościele i złożone ofiary, dalej troskę o czystość świątyni i terenu wokół niej, powierzamy w sobotę od godz. 9:00: Marii Bryja, Renacie Domalik, Krzysztofowi Budz, Wiesławowi Chrobak, Halinie Dziedzic, Małgorzacie Jastrzębskiej.

Opiece Matki Bożej i świętych patronów polecamy solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

W TYM TYGODNIU:
* w poniedziałek – wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła;
* we wtorek – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.