Ogłoszenia duszpasterskie – 02.08.2020

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

18 Niedziela Zwykła

„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Tylko Jezus Chrystus może dać pokarm, który nie ginie, który zaspakaja wszelkie głody ludzkiego serca. On dziś do nas woła: „Wszyscy spragnieni przyjdźcie”.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi we czwartek dla klasy 4, 5 i 6 od godz. 17:00, a w piątek dla klasy 7, 8, i starszych – również od godz. 17:00. Spowiedź także codziennie pół godziny przed każdą Mszą św.
Nawiedzenie chorych z posługą sakramentalną w piątek od godz. 9:00.

Dziękując rodzinom za dbałość o porządek w naszej świątyni i złożone ofiary, dalej troskę o czystość świątyni powierzamy w sobotę od godz. 9:00: Marii Lorencowicz, Kazimierzowi Lorencowicz, Jakubowi Lorencowicz, Jadwidze Skrobot, Janinie Grońskiej, Mirosławowi Kaliszewskiemu.

Pozdrawiamy korzystających z wakacji i urlopów, życząc pięknego i bezpiecznego wypoczynku, a solenizantów i jubilatów tego tygodnia zawierzamy opiece Matki Bożej i świętych patronów.

W TYM TYGODNIU:
* we wtorek – wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, kapłana;
* w czwartek – święto Przemienienia Pańskiego;
* w sobotę – wspomnienie św. Dominika, kapłana.