Ogłoszenia duszpasterskie – 19.04.2020

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

2 Niedziela Wielkanocna

Moją misją jest budzić w ludziach – zwłaszcza w ludziach, którzy tego najbardziej potrzebują – pamięć o tym, że zostali stworzeni na obraz Boży. Moją misją jest głosić ludziom, nawet największym grzesznikom, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie…

św. Jan Paweł II

Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!

św. Jan Paweł II

Wiemy, że miłosierdzie nie jest tylko współczuciem, ale wyraża się w konkretnym działaniu, polegającym na bezinteresownej pomocy. Samo współczucie, bez działania, miłosierdziem jeszcze nie jest.

Od 20 kwietnia, według aktualnie obowiązujących przepisów, podczas nabożeństw może przebywać w kościele 1 osoba na 15 m2, co oznacza, że w naszej świątyni może jednorazowo być 14 osób. Pierwszeństwo mają rodziny, które zamówiły intencje Mszy św. Istnieje też obowiązek, przebywając w miejscu publicznym, zakrywania maseczką (lub w inny dopuszczalny sposób) ust i nosa. Dotyczy to także wnętrza kościoła. Pamiętajmy, że w przypadku kontroli za brak nałożonej maseczki grozi kara.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu wielkanocnego nawiedzenie parafii przez Jezusa Eucharystycznego.
Dziękuję również za wszelkie złożone w minionym tygodniu ofiary na rzecz parafii. Bóg zapłać!!!

Opiece Matki Bożej i świętych patronów polecamy solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

W TYM TYGODNIU:
w czwartek – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika;
w sobotę – święto św. Marka, ewangelisty.