Ogłoszenia duszpasterskie – 05.04.2020

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

6 Niedziela Wielkiego Postu

Dzisiejsza Niedziela Męki Pańskiej zwana Niedzielą Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jego szczytem będzie święte Triduum Paschalne, czyli obchód najważniejszych wydarzeń zbawczych rozpoczynający się w Wielki Czwartek wieczorem, a zakończony w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.
Takiego Triduum zapewne jeszcze nikt z nas nie przeżywał. Może się ono okazać bardzo samotne i pełne pustki. Uczestnictwo w liturgii Triduum Paschalnego daje silne poczucie wspólnoty – tyle osób gromadzi się wówczas w kościołach. Tym razem nie będzie nam to dane. Tym razem zostaniemy w domach i będziemy bardziej sami. Tak, jak Pan Jezus, który w swojej ostatniej ziemskiej drodze był zupełnie osamotniony. Może to pozwoli nam jeszcze bardziej zbliżyć się do Niego i spotkać Go w indywidualnej, intymnej radości ze Zmartwychwstania?

Choć nadal jest ograniczony udział wiernych biorących udział w nabożeństwach w świątyni (tylko osoby, które zamawiały intencje mszalne i to maksymalnie 2 osoby na zamówioną intencję), to bardzo proszę, niech trzy święte dni będą dniami szczególnego zagłębiania się w Misterium Paschalne poprzez Wasz czynny udział w bogatej liturgii transmitowanej w telewizji i poprzez przekaz internetowy. Proszę pamiętać również, że według obowiązującego aktualnie stanu prawnego, nie wolno gromadzić się w miejscach publicznych w ilości większej niż 2 osoby. Takim miejscem publicznym jest też teren wokół świątyni. W przypadku ujawnienia przez służby złamania zakazu – grozi mandat!!!
Niestety my nie mamy warunków technicznych, aby uruchomić transmisję on-line z naszej świątyni, ze względu na bardzo słaby sygnał (zasięg) internetu w kościele.

W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczniemy ją o godz. 18:00. (w świątyni są tylko osoby, które zamawiały intencje mszalne i to maksymalnie 2 osoby na jedną zamówioną intencję) Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego „ciemnicą”. Adoracja w ciszy trwać będzie od godz. 19:30 do godz. 24:00.
Bardzo usilnie proszę, aby jednorazowo podczas adoracji przebywało w świątyni tylko 5 osób, a czas adoracji (jeśli będzie większa ilość chętnych chcących wziąć w niej udział) ograniczyć do maksymalnie 10 minut. Oczekując przed świątynią na wejście do środka, zachowujemy tak, jak w kolejkach sklepowych, odstęp 2 metry od poprzedzającej osoby.

W Wielki Piątek, jest dzień postu ścisłego dla osób między 18. a 60. rokiem życia. Post ten pozwala tylko na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu całego dnia. Natomiast wszystkich, którzy ukończyli 14 lat obowiązuje ponadto wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, tak jak we wszystkie piątki w ciągu całego roku. Niech w tym dniu towarzyszy nam modlitwa, skupienie i zaduma nad Tajemnicą Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Od godz. 7:00 nadal adorujemy indywidualnie Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 17:45 (z zachowaniem podanych wcześniej wymogów).
O godz. 15:00, w godzinie śmierci Jezusa, proszę w rodzinnym gronie, w swoich domach odprawić Drogę Krzyżową (zachęcam, by posłużyć się tekstem ks. Węgrzyniaka, który zamieściłem na stornie internetowej).
O godz. 18:00 rozpocznie się liturgia Męki Pańskiej (bez udziału wiernych). Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego.
Adoracja przy Grobie będzie trwać przez całą noc, od godz. 19:30, aż do liturgii Wigilii Paschalnej (z zachowaniem podanych wcześniej wymogów).

Wielka Sobota jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od spożywania pokarmów mięsnych.
Zgodnie z zaleceniem ks. abpa Marka Jędraszewskiego zachęcam do błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Tekst błogosławieństwa na stronie internetowej.

Wieczorem o godz. 18:00 rozpoczniemy najważniejszą liturgię roku kościelnego – liturgię Wigilii Paschalnej. Będziemy celebrować noc Paschy Pana – noc Jego przejścia ze śmierci do życia. Będziemy celebrować Jego zmartwychwstanie, Jego zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Liturgię rozpoczniemy od poświęcenia ognia i zapalenia paschału. Całość zwieńczy uroczysta liturgia eucharystyczna.

W wielkanocny poranek Niedzieli Zmartwychwstania o godz. 7:00 procesją rezurekcyjną, biciem dzwonów i śpiewem ogłosimy wszystkim, że Pan zmartwychwstał i jest z nami. Po procesji celebrować będziemy Eucharystię.
Według aktualnie obowiązujących przepisów w niedzielę zmartwychwstania może brać udział w liturgii maksymalnie 50 osób.
Już wiemy, że ta informacja jest nieaktualna!!!
(uczestniczą tylko osoby, które zamawiały intencje mszalne i to maksymalnie 2 osoby na zamówioną intencję)
Msze w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego będą jeszcze o 10:00 i 11:30.
W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. o godz. 8:00, 10:00 i 11:30. W święta nie będzie popołudniowej Mszy św.

Sakrament Pokuty w salce katechetycznej lub kancelarii:
– we wtorek i środę od godz. 16:30 do 17:45 i od 18:45 do 19:30.
Będzie też możliwość przyjęcia Komunii Świętej poza liturgią Mszy św. podczas trwania spowiedzi.
Oczekując na spowiedź staramy się unikać robienia tłumu i zachowujemy odstępy między sobą.

Przypominam, że wynikający z przykazania kościelnego obowiązek przyjęcia Komunii Świętej w okresie Wielkanocy można spełnić do uroczystości Trójcy Świętej, czyli w tym roku do 7 czerwca.

Drodzy Parafianie!
W tym roku przychodzi nam przeżywać Wielki Post, Wielki Tydzień i Triduum Sacrum w sposób zupełnie obcy wspomnieniom wielu pokoleń. Nie traćmy jednak nadziei. Wszak czekamy przecież na Święta Zmartwychwstania Tego, Który zwyciężył świat!