Ogłoszenia duszpasterskie -09.02.2020

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

5 Niedziela Zwykła

Każdy z nas jest dziś wezwany do bycia solą ziemi i światłem świata. Zatem nasza więź z Bogiem i Kościołem musi mieć przeniesienie na naszą codzienność, na rodzinę, przyjaciół, środowisko pracy i każdego napotkanego człowieka. Chrześcijanin to ktoś, kto innym pokazuje kierunek i oświetla drogę.

Dziękując rodzinom za dbałość o porządek w naszej świątyni i złożone ofiary, dalej troskę o czystość kościoła powierzamy w sobotę od godz. 9:00: Grażynie Jasiura, Helenie Furczoń, Janowi Furczoń, Andrzejowi Furczoń, Władysławowi Furczoń.
Dziękuję również za poniedziałkową pomoc w posprzątaniu choinek i dekoracji bożonarodzeniowej. Słowa podziękowania kieruję też po adresem scholi za pomoc w nocnym czuwaniu w Łagiewnikach. Wszystkim zaangażowanym serdeczne Bóg zapłać!

Opiece Matki Bożej i świętych patronów polecamy solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.
W TYM TYGODNIU:
* w poniedziałek – wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy;
* we wtorek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes; w tym dniu obchodzimy również światowy dzień chorego;
* w piątek – święto św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy.

W tym tygodniu spotkania dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania według ustalonego porządku.