Ogłoszenia duszpasterskie 30.06.2019

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                 30 czerwca 2019

  1. Nowa jakość życia, do jakiej zaprasza nas Chrystus, jest nie tylko wyzwaniem, ale nade wszystko obietnicą Mistrza. Udział w niedzielnej Eucharystii pozwala nam z nowej perspektywy spojrzeć na własne życie i wydarzenia wokół nas.
  2. Od najbliższego wtorku aż do końca września Msza Święta o g. 18:00 będzie celebrowana w kościółku Opieki św. Józefa z nabożeństwem  do naszego patrona.
  3. W pierwszy czwartek miesiąca Godzina Święta od godz. 17:00. W tym czasie spowiedź dla dzieci od klasy trzeciej do  piątej.
  4. Pierwszy piątek to dzień Komunii św. wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Okazja do spowiedzi świętej rano od g. 6:30 i po południu od 16:30 zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z pozostałych klas. Do chorych kapłan uda się od g. 9:00.
  5. W pierwszą sobotę miesiąca nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP rozpoczniemy o g. 17:15 medytacją adoracyjną, po czym rozważanie tajemnic światła różańca poprowadzi Róża Małgorzaty Zarębczan, a zwieńczymy Eucharystią o g. 18:00.
  6. Dziękując rodzinom za dbałość o porządek w naszej świątyni i złożone ofiary, dalej troskę o czystość kościoła powierzamy w sobotę od g. 9:00:Janinie Kopeć, Halinie Cudzich, Annie Gucwa, Jadwidze Zarębczan, Helenie Leśnickiej, Maksymilianowi Fryźlewicz.
  7. Solenizantów i jubilatów pierwszych dni lipca zawierzamy opiece Matki Bożej i świętych patronów.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • w środę – św. Tomasz Apostoł, zwany Didymos, o przydomku „niewierny”, patron Indii i Portugalii,
  • w sobotę – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica, misjonarka, założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera.