Ogłoszenia duszpasterskie 02.06.2019

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE                                      2 czerwca 2019

  1. Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Chrystus wstąpił do nieba. Pamiątkę tego wydarzenia Kościół celebruje dzisiaj. Chrystus wstępuje do chwały Ojca, aby powrócić na końcu czasów. Dzisiejsza uroczystość wyraźnie wskazuje nam na ostateczny kres wszystkich naszych dróg, którym zgodnie z Bożym zamysłem miłości jest życie wieczne w królestwie niebieskim.
  2. Czerwiec to tradycyjnie miesiąc szczególnego kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Cześć Bożemu Sercu będziemy oddawali podczas nabożeństw czerwcowych w tygodniu po Mszy św. o godzinie 18:00 oraz w niedziele o godz. 16:30. Trwamy w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego. Septenna przygotowująca nas do tej uroczystości będzie odprawiana w ramach nabożeństwa .
  3. W pierwszy czwartek miesiąca spowiedź od 16:30 dla dzieci z klasy 4, 5 i 6 zaś w pierwszy piątek rano od godz. 6:30 i po południu od 16:30 dla pozostałych dzieci i młodzieży . Do chorych udam się od g. 9:00.
  4. Uroczysta Msza św. w 40 rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Nowym Targu będzie odprawiona na nowotarskim Rynku w niedzielę 9 czerwca o g. 10:00 przez Metropolitę Krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego. Szczegóły na plakacie. Dzień wcześniej w sobotę organizowane jest po raz szósty Wydarzenie Ewangelizacyjne Jezus na Lodowisku w Miejskiej Hali Lodowej.
  5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.
  6. Dziękując rodzinom za wczorajsze sprzątanie i złożone ofiary dalej troskę o czystość kościoła powierzamy w sobotę od g. 9 :00: Krystynie Baran, Sabinie Baran, Stanisławowi Niemiec, Stanisławowi Bochnak, Beacie Łuszczek, Małgorzacie Strama.
  7. Jubilatów i solenizantów zwierzamy Bożemu Sercu i wstawiennictwu świętych patronów.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • w poniedziałek – św. Karol Lwanga (1860-1886) i Towarzysze, męczennicy z Ugandy,
  • w środę – św. Bonifacy (ok. 673-754), pierwszy biskup misyjny ludów germańskich, męczennik czczony jako patron Niemiec,
  • w sobotę – św. Jadwiga (1373-1399), królowa Polski z dynastii Andegawenów, fundatorka kościołów, opiekunka studentów, założycielka fakultetu teologicznego w Akademii Krakowskiej.