Ogłoszenia duszpasterskie 07.04.2019

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                      7 kwietnia 2019

  1. Kojące spojrzenie Chrystusa i słowa przebaczenia, których doświadczyła kobieta cudzołożna, odkrywają przed nami najgłębszy sens Wielkiego Postu. Pan Bóg pragnie nam przebaczyć i darować nowe życie w Jezusie Chrystusie.
  2. Nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym o g. 16:00.
  3. Do świąt wielkanocnych pozostały już tylko dwa tygodnie – dobrze i owocnie wykorzystajmy te dni. Przede wszystkim pozwólmy, aby Pan Jezus dokonywał w nas i dla nas wielkich rzeczy przez udział w rekolekcjach wielkopostnych, które będzie głosił o. Andrzej Zając – misjonarz redemptorysta Program jest wywieszony w gablocie w kruchcie kościoła oraz umieszczony na stronie internetowej parafii: www.parafiagronkow.pl
  4. Za tydzień Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na początku każdej Mszy Świętej pobłogosławimy palmy. Przed Sumą o godz. 10:30 zgromadzimy przy starym kościółku się, skąd wyruszy uroczysta procesja na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Tradycyjnie wybierzemy i nagrodzimy najpiękniejsze i największe palmy. Składka przeznaczona na potrzeby inwestycyjne.
  5. Dziękując rodzinom za dbałość o porządek w naszej świątyni i złożone   ofiary, dalej tę troskę powierzamy w sobotę od 9:00: Barbarze Pająk, Małgorzacie Pająk, Stanisławowi Baran, Małgorzacie Dziadkowiec, Annie Zagata.
  6. Solenizantom i jubilatom składamy życzenia obfitych Bożych darów.