Ogłoszenia duszpasterskie 31.03.2019

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                  31 marca 2019

  1. Czwarta Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Lætare, co oznacza „cieszcie się”. Zbliżają się bowiem święte dni paschalne, podczas których Bóg okaże swoje miłosierdzie. Największym znakiem tej miłości będzie Ofiara złożona przez Chrystusa na drzewie krzyża, która stanie się źródłem zbawienia dla całej ludzkości.
  2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. Pierwszy czwartek miesiąca to dzień dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa. Z tej okazji modlimy się również o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Adoracja w tej intencji w ramach Godziny Świętej będzie trwała od godz. 17:00. Spowiedź w tym dniu od g. 16:30 szczególnie dla dzieci z klasy: 4, 5 i 6. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Msze św. o Najświętszym Sercu Jezusowym o g. 7:00 i 18:00 po której będzie droga krzyżowa dla wszystkich. Spowiedź rano od 6:30 i po południu od 16:30, zwłaszcza dla klasy 6, 7 i 3 gimnazjalnej. Do chorych udam się tradycyjnie od g. 9:00. W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność. Nabożeństwo wynagradzające za grzechy popełnione przeciw  Niepokalanemu Sercu NMP rozpoczniemy  o g. 17:15 adoracją, po czym różaniec, tajemnice bolesne poprowadzi Róża Marii Lorencowicz, a zwieńczymy go Eucharystią o godzinie 18:00.
  3. Trwamy w wielkopostnej zadumie i rozważaniu męki Chrystusa. Dodatkowe nabożeństwo Drogi krzyżowej dzisiaj po Sumie. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o g. 16:00.
  4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej jako dobrego przygotowania do zbliżających się świąt.
  5. Dziękując rodzinom za dbałość o porządek w naszej świątyni i złożone ofiary, dalej tę troskę powierzamy  w sobotę od 9:00: Zofii Gacek, Tadeuszowi Furczoń, Monice Lasak, Józefie Lasak, Krzysztofowi Pilny, Jackowi Pająk. Podziękowanie również za zebraną kwotę w wysokości 2050 zł. na leczenie synka p. Marii Porębskiej.
  6. Boże dary i ludzka życzliwość niech ubogacają wszystkich solenizantów i jubilatów tygodnia.