Ogloszenia duszpasterskie 24.03.2019

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                 24 marca 2019

  1. Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest bowiem czasem łaski od Pana. Do puszki są zbierane ofiary na pomoc dziełu misyjnemu Ad Gentes
  2. W poniedziałek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcam wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję. Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za nienarodzonych odbędzie się podczas Mszy Świętej o godz. 8:00. Deklaracje są do odebrania w przedsionku kościoła.
  3. Zapraszam do udziału w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki o godz. 16:00 i po Mszy św. o 17:00 oraz Gorzkich żali w niedzielę o godz. 16:00.
  4. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność Caritasu, który tak skutecznie, choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym w całej Polsce oraz ludziom doświadczonym klęskami żywiołowymi przez nabycie baranka na stół wielkanocny.
  5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, która pomoże nam owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu. W Gościu Niedzielnym znajdziemy bardzo przydatny nie tylko w Wielkim Poście dodatek – rachunek sumienia.
  6. Składając podziękowanie rodzinom za dbałość o porządek w naszej świątyni i złożone ofiary, dalej troskę o czystość kościoła powierzamy w   sobotę od 9:00: Zbigniewowi Fil, Marii Kudasik, Lubie Ochędowskiej – Fira, Jolancie Wilczek, Janowi Kapałka, Krzysztofowi Kopeć.
  7. Jubilatom i solenizantom nadchodzących dni życzymy błogosławionych owoców wielkopostnej przemiany i wszelkich potrzebnych łask.