Ogłoszenia duszpasterskie 27.021.2019

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                           27 stycznia 2019

  1. Wraz z Kościołem powszechnym dziękujemy Panu Bogu za dar Światowych Dni Młodzieży. Pragniemy zawierzać miłującemu Ojcu młodzież całego świata, aby na współczesnych drogach, z odwagą odkrywała i wiernie wypełniała swoje życiowe i chrześcijańskie powołania. Słowa posłania skierowane dziś przez papieża odczytajmy jako drogowskaz także dla nas i dla naszej parafialnej wspólnoty. Jeszcze raz wszystkich zapraszam na Mszę Świętą o g. 17:00 ze wspólnym kolędowaniem, a później na tradycyjny opłatek w naszej Remizie. Wcześniej nieszpory o 16:30.
  2. W pierwszy piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata sprawując Msze Święte o g. 7:00 i 17:00. Spowiedź w tym dniu rano pół godziny przed Mszą św., zaś po południu od 15:30. Do chorych z posługą sakramentalną udam się od g. 9:00.
  3. W sobotę 2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane również świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze Święte w naszym kościele o godz. 8:00 i 10:30. Na rozpoczęcie każdej Mszy Świętej pobłogosławimy świece, których blask ma wskazywać na Pana Jezusa – światłość na oświecenie pogan. W tym dniu obchodzony jest również w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego. Z tej racji składka przeznaczona jest na zakony.
  4. Serdeczne życzenia i dar modlitwy niech towarzyszą wszystkim obchodzącym w najbliższych dniach urodziny i imieniny.
  5. Dziękując rodzinom za dbałość o porządek w naszej świątyni i  złożone      ofiary,  w tym tygodniu troskę o czystość kościoła powierzamy   w sobotę od g. 14:00:  Halinie Domalik, Małgorzacie Ożańskiej, Magdalenie Bryja, Lucynie Leśnickiej, Annie Mroszczak, Marii Chlebek.

W tym tygodniu patronują nam:

  • w poniedziałek – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter, Doktor Kościoła, dominikanin, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów chrześcijańskich,
  • w czwartek – św. Jan Bosko (1815-1888), włoski kapłan, apostoł młodzieży, założyciel zgromadzeń salezjańskich,