Ogłoszenia duszpasterskie 20.01.2019

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                              20 stycznia 2019

  1. Najświętsza Ofiara Chrystusa, której pamiątkę sprawowaliśmy, zjednoczyła nas wokół ołtarza. W Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan prosimy dobrego Boga, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa stanowili „jedno serce i jednego ducha”, dając w ten sposób czytelne świadectwo wobec świata. Zapraszamy do udziału w popołudniowych nieszporach w tej intencji o godz. 16:30.
  2. W Panamie trwają Światowe Dni Młodzieży. Zapraszamy do śledzenia relacji ze spotkania papieża z młodzieżą oraz do modlitwy w intencji papieża i młodych całego świata.
  3. W poniedziałek obchodzimy Dzień Babci, a we wtorek Dzień Dziadka. Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia.
  4. Zgodnie z kilkuletnią tradycją w następną niedzielę, ostatnią stycznia, w tym czasie śpiewania kolęd i łamania się opłatkiem na znak pokoju, jedności i miłości  zgromadźmy się jak najliczniej na wieczornej Mszy Świętej o g. 17:00 z pełną oprawą muzyczną, a później na tradycyjnym opłatku w naszej Remizie z programem przygotowanym przez zespół Mali Gronkowianie. Szczególnie zapraszamy wszystkie grupy parafialne i organizacje wiejskie: Parafialną Radę Duszpasterską, Orkiestrę, Kapelę, Scholę, Ministrantów i Lektorów, Żywy Różaniec, Związek Podhalan, Radę Sołecką, Spółkę Leśną, Straż Pożarną, Koło Gospodyń oraz  Klub Sportowy.
  5. Dziękując rodzinom za dbałość o porządek w naszej świątyni i złożone  ofiary ,  w tym tygodniu troskę o czystość kościoła powierzamy  w  sobotę  od g. 9:00: Małgorzacie Ożańskiej, Genowefie Szewczyk, Barbarze Machajda, Magdalenie Bryja, Lucynie Leśnickiej, Janinie Rychtarczyk.
  6. Solenizantów i jubilatów tygodnia polecamy opiece świętych patronów i otaczamy serdeczną modlitwą.

W tym tygodniu patronują nam:

  • w poniedziałek – św. Agnieszka (291-304), dziewica, męczennica, patronuje zaręczonym,
  • w czwartek – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup Genewy, ogłoszony Doktorem Kościoła i patronem dziennikarzy,
  • w piątek – św. Paweł Apostoł (I w.), nawrócony prześladowca pierwszych chrześcijan, gorliwy głosiciel Ewangelii wśród pogan,
  • w sobotę – święci Tymoteusz i Tytus (I w.), towarzysze wypraw misyjnych św. Pawła Apostoła, a następnie biskupi i męczennicy za wiarę.