ZAPOWIEDZI PRZED PRZYJĘCIEM ŚWIĘCEŃ

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

ZAPOWIEDZI PRZED PRZYJĘCIEM ŚWIĘCEŃ Zgodnie z wymogami prawa kościelnego (por. kan. 1050 – 1052 KPK) dotyczącymi zbadania opinii wiernych o kandydacie do święceń, informuję, że: Alumn Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, a nasz Parafianin, Mateusz Mroszczak, syn Anny i Mariana ma przyjąć święcenia diakonatu 8 maja 2021 r. Jeżeli ktokolwiek wiedziałby o nim coś, co czyniłoby go niegodnym święceń, jest w sumieniu zobowiązany powiadomić o tym tutejszy urząd parafialny, lub Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Należy jednak pamiętać, że złożenie fałszywego zeznania byłoby zniesławieniem kandydata, a to pociągałoby za…read more

0

Ogłoszenia duszpasterskie – 28.02.2021

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

2 Niedziela Wielkiego Postu Wielu z nas pragnie stać się kim innym. Często udajemy kogoś innego i jesteśmy niezadowoleni, że nasze życie nie jest takie idealne. Bóg dostrzega w człowieku te zabiegi, dlatego poprzez Kościół daje nam trzy specjalne narzędzia: post, modlitwę i jałmużnę. Modlitwę po to, byśmy pojęli sercem, że celem naszego życia jest Bóg. Jałmużnę – byśmy na drodze swego życia dostrzegli i pokochali innych wędrowców w drodze do Ojca. Post – byśmy za płaszczem przyzwyczajeń i nałogów, za stertą masek, jakie zakładamy przed ludźmi i przed sobą,…read more

0

Ogłoszenia duszpasterskie – 21.02.2021

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

1 Niedziela Wielkiego Postu Dzisiejszy świat proponuje nam wiele pseudo radości, które na pierwszy rzut oka są interesujące i zachęcające, ale zamiast szczęścia przynoszą rozgoryczenie, cierpienie i ból duszy. W naszych duszach jest wiele lodu zwątpień, zła i grzechu. To do nas dziś Jezus mówił w liturgii słowa: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Chrystus w tym świętym czasie przebaczenia i łaski pokazuje nam swój krzyż, który dla wielu ludzi stał się znakiem pogardy i pośmiewiska, a dla nas, chrześcijan, jest znakiem miłości…read more

0

Ogłoszenia duszpasterskie – 14.02.2021

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

6 Niedziela Zwykła Czas pandemii i wprowadzone, już blisko rok temu, obostrzenia przypominają nam, że wirus przechodzi z człowieka na człowieka. Że trzeba być ostrożnym, bo można się zarazić, że potrzebna jest ochrona w postaci szczepionki. Podobnie jest w sferze ducha. Zarówno zdrowie ducha jak i jego choroby przechodzą z człowieka na człowieka drogą naśladowania. Ludzie wrażliwi na piękno i dobro naśladują dobrych i nieustannie troszczą się, aby być odpornymi na oddziaływanie ludzi grzesznych. Ludzie mało wrażliwi na dobro i piękno życia trzymają z tymi, którzy krzywdzą innych i samych…read more

0

Ogłoszenia duszpasterskie – 07.02.2021

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

5 Niedziela Zwykła Ci którzy patrzyli na Jezusa stawiali sobie pytania: Kim On jest? Ten, który naucza, uzdrawia, wypędza złe duchy? Chcieli wiedzieć o Jezusie wszystko, ale nie byli w stanie tego pojąć. My też postępujemy podobnie, jak ci którzy żyli w Jego czasach. Niech nasze spotkanie z Jezusem na dzisiejszej Eucharystii będzie dla nas zbawiennym lekarstwem na drogach poznawania Zbawiciela. Dziękując rodzinom za dbałość o porządek w naszym kościele i złożone ofiary, dalej troskę o czystość świątyni i terenu wokół niej, powierzamy w sobotę od godz. 9:00: Beacie Marusarz,…read more

0

Ogłoszenia duszpasterskie – 31.01.2021

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

4 Niedziela Zwykła Obecność Jezusa Chrystusa w naszym życiu jest dla nas nieocenionym szczęściem. Szatan drży przed Jezusem, bo wie, kim On jest: „Święty Boży”. Mając Mistrza z Nazaretu w swoim życiu, Mistrza, który przekazuje naukę z mocą, jesteśmy pewni, że nie zginiemy. Pamiętajmy, że tylko przyjęcie Bożej prawdy z wiarą i wierność na co dzień tej nauce Pana gwarantują nam zbawienie. We wtorek 2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane również świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze Święte w naszym kościele o godz. 8:00,  10:30. 16:00 i 17:00. Na rozpoczęcie…read more

0

Ogłoszenia duszpasterskie – 24.01.2021

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

3 Niedziela Zwykła Papież Franciszek w Liście ogłaszającym Niedzielę Słowa Bożego mówi, że między Pismem Świętym, a naszą wiarą zachodzi ekstremalna więź. To znaczy, że jeżeli nie mam nawyku codziennego spotkania ze Słowem Bożym, moja wiara szybko osłabnie, a może nawet umrze, ale też jeżeli nie mam wiary, to będę czytał Pismo Święte jak zwykły tekst i nie zobaczę w nim Słowa Boga. Prośmy Ducha Świętego, aby słowo Boga, które słyszymy przemieniało nas i przynosiło błogosławiony owoc. Dziś, odpowiadając na prośbę Przewodniczącego KEP, podczas każdej Mszy św. modlimy się w intencji poszkodowanych…read more

0

Ogłoszenia duszpasterskie – 17.01.2021

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

2 Niedziela Zwykła Każdy z nas jest dzieckiem Boga i jest powołany do pełnienia uczynków miłości w chrześcijańskim życiu. Za wielką cenę zostaliście nabyci – mówił dziś do nas w drugim czytaniu św. Paweł. Eucharystyczna Ofiara w której uczestniczyliśmy, przygotowuje nasze serca do pełnienia woli Bożej w codziennym życiu, a przede wszystkim oczyszcza nasze intencje i pragnienia, które nie pochodzą z Bożego zamysłu. Trzeba więc nam powtarzać jak Samuel: „Mów Panie, bo sługa Twój słucha”, by w swym życiu dobrze pełnić wolę Bożą. W poniedziałek zakończyliśmy kolędowe spotkania przy żłóbku…read more

0

Ogłoszenia duszpasterskie – 10.01.2021

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela Chrztu Pańskiego Chrzest św. jest przejściem z ciemności grzechu do jasności życia w Bogu. Sam Chrystus przychodzi do nas, aby objawić moc swojego Ojca. Chrzci nas Duchem Świętym i mocą. Przychodzi dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy są pod władzą diabła. Przyjmijmy sercem tę prawdę, że przez łaskę chrztu świętego i my jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga. Dziękując rodzinom za dbałość o porządek w naszym kościele i złożone ofiary, dalej troskę o czystość świątyni i terenu wokół niej, powierzamy w sobotę od godz. 9:00: Krystynie Faron, Marzenie Glista, Krystynie Rychtarczyk,…read more

0

Ogłoszenia duszpasterskie – 03.01.2021

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim Święta Rodzina wypełnia Prawo z miłości, a nie dlatego, że tak trzeba. A przecież Maryja i Józef mogliby mieć bardzo wysokie mniemanie o sobie i nie poddawać się temu co wszyscy. Jednak są posłuszni przepisom Prawa, ponieważ w przyjętych zasadach widzą sens. Pomyślmy, czy umiemy wypełniać prawo z miłości, czy też tylko spełniamy je bo tak trzeba, bo tak wypada. Jaki mamy stosunek do prawa panującego wśród wierzących, we wspólnocie Ludu Bożego, choćby w kwestii obrony życia poczętego i Bożego przykazania „Nie zabijaj”. W środę…read more

0