Ogłoszenia duszpasterskie – 22.03.2020

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

4 Niedziela Wielkiego Postu Dzisiejsza czwarta Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Laetare (radujcie się). Zbliżają się bowiem święte dni paschalne, podczas których Bóg w wyjątkowy sposób okazuje nam swoje miłosierdzie. Największym znakiem tej miłości jest Ofiara złożona przez Chrystusa na drzewie krzyża, która stała się źródłem zbawienia dla całej ludzkości. Msze święte w naszej parafii są nadal według ustalonego porządku z zachowaniem jednak wymogu, iż w świątyni nie może przebywać więcej niż 50 osób. Nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej proszę odprawić w swoich domach w rodzinnym gronie łącząc…read more

0

Ogłoszenia duszpasterskie – 15.03.2020

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

3 Niedziela Wielkiego Postu Fragmenty z dekretu abpa Marka Jędraszewskiego * Usilnie zachęcam wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19. * Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku. * Jeśli to konieczne, niech w…read more

0

Abp Marek Jędraszewski apeluje o pozostanie w domach

Autor: , kategoria: Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

Dekret po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego  (pod linkiem pełny tekst dekretu) Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku. Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną. + Marek Jędraszewski Arcybiskup Metropolita Krakowski * * * W związku z powyższym dekretem informuję,…read more

0

Dyspensa

Autor: , kategoria: Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, kan. 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), arcybiskup Marek Jędraszewski udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym: a. osobom w podeszłym wieku, b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie…read more

2

Zmiana terminu sakramentu bierzmowania

Autor: , kategoria: Aktualności, Ogłoszenia duszpasterskie

W związku z zagrożeniem koronawirusem i decyzją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski planowana na poniedziałek 16 marca 2020 r. Msza św. z udzieleniem naszej młodzieży sakramentu bierzmowania nie odbędzie się. Nie będzie również w piątek, sobotę i niedzielę zapowiadanego triduum przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. Nowy termin bierzmowania zostanie podany w późniejszym czasie.

0

Ogłoszenia duszpasterskie – 08.03.2020

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

2 Niedziela Wielkiego Postu Bóg jest światłością i Jezus chce, aby Jego najbliżsi przyjaciele doświadczyli tego światła, które jest w Nim. Jezus pragnie aby to światło oświeciło też i nasze serca. Szczególnie doświadczamy tego światła przez udział w Eucharystii i nabożeństwach Wielkiego Postu. Dziś to Chrystusowe światło możemy ofiarować też innym w posłudze misjonarzy poprzez włączenie się w dzieło misyjne „Ad Gentes” – składając przy wyjściu z kościoła ofiarę na misje do puszki. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki po Mszy św. o godz. 17:00 i  niedzielę po sumie. Droga Krzyżowa dla…read more

0

Ogłoszenia duszpasterskie – 01.03.2020

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

1 Niedziela Wielkiego Postu Syn Boży kuszony przez szatana wzywa nas dziś swoim przykładem, abyśmy jak On odrzucili to, co zagradza nam drogę do drzewa życia i sprowadza śmierć. W piątki Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej po Mszy św. o godz. 17:00. Natomiast dzieci będę odprawiały swoją Drogę Krzyżową o godz. 16:00. W niedziele Wielkiego Postu Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16:00. Za udział w tych nabożeństwach pasyjnych można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Składka z Gorzkich Żali przeznaczona jest na kwiaty do Bożego Grobu. Rekolekcje wielkopostne w…read more

0

Ogłoszenia duszpasterskie – 23.02.2020

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

7 Niedziela Zwykła W ubiegłą niedzielę liturgia słowa wskazywała nam na dar wolności i wyborów które mamy dokonywać w codziennym życiu. Dziś u progu Wielkiego Postu Słowo Boże uwrażliwia nas na miłość ukazując ją jako wybór najważniejszy, który jest sposobem naśladowania Boga. Dziś rozpoczynamy 40–godzinne nabożeństwo przed Wielkim Postem. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Porządek adoracji jest następujący: 11:30–12:30 Gronków Dolny – Róże: Anny Pudzisz i Marii Lorencowicz 12:30–13:30 Nowotarska – Kościół – Róże: Anny Baran i Władysławy Zarębczan 13:30–14:30 Kościół – Gronik i Skrzyżowanie – Róże: Małgorzaty Zarębczan i Zofii Mrowca 14:30–15:30 Gronków Górny – Róża:…read more

0

Ogłoszenia duszpasterskie – 16.02.2020

Autor: , kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

6 Niedziela Zwykła Słowo Boże wzywa nas dzisiaj do weryfikujących pytań: Jestem pobożny, czy bezbożny? W czym się chętnie ćwiczę i co doskonalę: pobożność czy bezbożność? Czy we wszystkim Boga szukam i Nim się rozkoszuję, czy raczej zadowalam się nadętym ego i samą doczesnością? Przed nami życie i śmierć, co ci się spodoba, to będzie ci dane. Wybór zależy od nas, od naszych codziennych decyzji w życiu. Dziękując rodzinom za dbałość o porządek w naszej świątyni i złożone ofiary, dalej troskę o czystość kościoła powierzamy w sobotę od godz. 9:00:…read more

0